JUDr. Jan Rosák, advokát

Uherské Hradiště


Odměna

Odměnu právních služeb sjednávám vždy na základě dohody s klientem, a to s přihlédnutím ke všem specifikům daného právního problému.

Sjednáme ji zpravidla při první osobní schůzce či konzultaci, která je zdarma. Budete vědět, kolik Vás právní pomoc bude stát.

Sjednaná odměna může mít několik podob, a to např.:

Odměna časová

 • nejčastěji u zastoupení v soudním či správním řízení
 • stanoví se hodinová sazba a celková odměna se určí dle vykázaných hodin právní služby

Odměna úkonová

 • nesjednávám ji často, neboť příliš nezohledňuje skutečně vynaložený čas
 • stanoví se odměna za jeden úkon právní služby (např. sepis žaloby, kupní smlouvy) a násobí se počtem definovaných úkonů (např. žaloba + vyjádření + účast na jednání + odvolání)

Odměna za vyřízení věci

 • nejčastěji u jednodušších řízení, kde lze odhadnout náročnost, nebo u jednorázového poskytnutí právní služby či předem očekávaného časového rozsahu právního zastoupení
 • předem se stanoví odměna, která není závislá na rozsahu poskytování právní služby
 • stanoví se odměna za zastoupení od A do Z, přičemž je bezpředmětné, zda se řízení táhne 1 nebo 10 měsíců a zabere 1 nebo 10 hodin právní služby (např. za vyřízení přestupkového řízení či sepsání kupní smlouvy)

Odměna paušální

 • nejčastěji u pravidelného, komplexního poskytování právních služeb pro podnikatele
 • předem se stanoví pevná odměna za dané časové období, nejčastěji měsíc, je přitom bezpředmětné, zda se v tomto období vykoná 1 nebo 10 hodin právní služby (např. pevná částka za měsíc bez ohledu na skutečně vykázané hodiny)

Odměna podílová

 • nejčastěji u žalob na náhradu škody
 • předem se určí odměna ve výši podílu na hodnotě sporu

Odměna úspěchová

 • nejčastěji u řízení, kde je jasný cíl klienta
 • předem se stanoví podíl na výsledku či pevná částka, která bude advokátovi náležet v případě úspěchu v řízení (např. za zproštění klienta v trestním řízení)

 

V případě, že se nedohodneme na žádné z forem smluvní odměny, bude právní služba účtována jako tzv. mimosmluvní odměna dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu.