JUDr. Jan Rosák, advokát

Uherské Hradiště


Odměna

Odměnu právních služeb sjednávám vždy na základě dohody s klientem, a to s přihlédnutím ke všem specifikům daného právního problému.

Sjednáme ji zpravidla při první osobní schůzce či konzultaci. Budete vědět, kolik Vás právní pomoc bude stát.

Sjednaná odměna může mít několik podob, a to např.:

Odměna časová

 • nejčastěji u zastoupení v soudním či správním řízení
 • stanoví se hodinová sazba a celková odměna se určí dle vykázaných hodin právní služby

Odměna úkonová

 • nesjednávám ji často, neboť příliš nezohledňuje skutečně vynaložený čas
 • stanoví se odměna za jeden úkon právní služby (např. sepis žaloby, kupní smlouvy) a násobí se počtem definovaných úkonů (např. žaloba + vyjádření + účast na jednání + odvolání)

Odměna za vyřízení věci

 • nejčastěji u jednodušších řízení, kde lze odhadnout náročnost, nebo u jednorázového poskytnutí právní služby či předem očekávaného časového rozsahu právního zastoupení
 • předem se stanoví odměna, která není závislá na rozsahu poskytování právní služby
 • stanoví se odměna za zastoupení od A do Z, přičemž je bezpředmětné, zda se řízení táhne 1 nebo 10 měsíců a zabere 1 nebo 10 hodin právní služby (např. za vyřízení přestupkového řízení či sepsání kupní smlouvy)

Odměna paušální

 • nejčastěji u pravidelného, komplexního poskytování právních služeb pro podnikatele
 • předem se stanoví pevná odměna za dané časové období, nejčastěji měsíc, je přitom bezpředmětné, zda se v tomto období vykoná 1 nebo 10 hodin právní služby (např. pevná částka za měsíc bez ohledu na skutečně vykázané hodiny)

Odměna podílová

 • nejčastěji u žalob na náhradu škody
 • předem se určí odměna ve výši podílu na hodnotě sporu

Odměna úspěchová

 • nejčastěji u řízení, kde je jasný cíl klienta
 • předem se stanoví podíl na výsledku či pevná částka, která bude advokátovi náležet v případě úspěchu v řízení (např. za zproštění klienta v trestním řízení)

 

V případě, že se nedohodneme na žádné z forem smluvní odměny, bude právní služba účtována jako tzv. mimosmluvní odměna dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu.