JUDr. Jan Rosák, advokát

Uherské Hradiště


Specializace

Svým klientům poskytuji komplexní právní servis a osobní přístup ke specifikům jejich problémů, a to ve všech oblastech práva, zejména:

Procesní právo (soudní řízení, spory atp.)

 • zastupování v trestním řízení (v přípravném řízení i řízení před soudy)
 • zastupování před civilními i správními soudy (od podání žaloby až po opravné prostředky)
 • zastupování věřitele, dlužníka i insolvenčního správce v insolvenčním řízení, účast ve věřitelských orgánech
 • zastupování ve správním řízení (pro celé řízení i jednotlivé úkony)

Nabízím dále právní pomoc v těchto oblastech:

Dopravní právo

 • obhajoba řidičů ve správním řízení a navazujícím soudním řízení správním, příp. řízení trestním
 • zastupování poškozeného
 • odškodnění z dopravní nehody

Loterijní právo

 • komplexní právní servis pro loterijní společnosti

Občanské právo

 • náhrada škody
 • náhrada škody proti státu (např. nezákonné trestní stíhání, průtahy v řízení,…)
 • převody nemovitostí
 • příprava a revize smluv
 • sousedské spory
 • vymáhání pohledávek

Obchodní právo

 • komplexní právní servis pro podnikatele
 • obchodněprávní spory
 • právo obchodních společností (zakládání, změny, rušení, likvidace,…)
 • příprava a revize smluv
 • směnečné řízení

Pracovní právo

 • dlužná mzda
 • neplatnost výpovědi
 • komplexní právní servis pro zaměstnavatele i zaměstnance

Rodinné právo

 • rozvody
 • majetkové vypořádání manželů
 • výživné
 • svěření dítěte do péče

Sportovní právo

 • komplexní právní servis pro sportovní subjekty i jednotlivé sportovce

Správní právo

 • komplexní právní servis pro obce
 • přestupky, jiné správní delikty
 • řízení o žádosti a z moci úřední

Trestní právo

 • obhajoba ex offo
 • obhajoba na základě plné moci
 • pomoc obětem trestné činnosti
 • zastupování poškozeného
 • zastupování třetí strany